Achei isso aqui.

Funny Gifs - Owl Dance

Moar gifs dis-a-way!